تیتر ۲۰

تعداد ورزشکاران اعزامی بیشتر از ریو می شود/ سعیدی: فرد اضافی در کاروان نخواهیم داشت

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: روند آماده سازی کاروان هدفمند جلو می رود، نظارت بر همه کارها وجود دارد و فرد اضافی هم در ترکیب کاروان نخواهیم داشت.

کلیدواژه: