تیتر ۲۰

مأموریت جریان اصلاحات برای تکرار دولت سوم روحانی

خاتمی و یکی دیگر از سران فتنه ۸۸ تصمیم به تکرار دوباره دولت روحانی دارند. آنها چند سناریو را برای این منظور طراحی کرده‌اند که معاون اول روحانی یک ضلع آن است و احتمالا قربانی یک سناریو اصلی.

کلیدواژه: روحانی دولت