تیتر ۲۰

پیروزی در جنگ غزه سست بودن صهیونیست‌ها را ثابت کرد

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با تاکید بر وحشت صهیونیست‌ها بعد از جنگ غزه گفت: جبهه مقاومت در طول چند دهه اخیر در زمینه اقدامات ضد صهیونیستی کارهای گسترده‌ای انجام داده است.

کلیدواژه: