تیتر ۲۰

قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.

کلیدواژه: مالیات مجلس