تیتر ۲۰

گفت و شنود/ شغال و شتر!

باورشان نمی‌شد که رژیم صهیونیستی درباره قدرت خود قُمپز در می‌کند و تاب ایستادگی در مقابل نیروهای مقاومت را ندارد.

کلیدواژه: