تیتر ۲۰

چرا بعضی کاندیداها دچار پندار "منجی مردم بودن" می شوند؟

شرق نوشت:به روال مألوف در این ایام، در رسانه‌های رسمی چنین روایت می‌شود که کشور همچنان در «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و حضور حماسی مردم پای صندوق‌های رأی، تضمینی برای امنیت و ثبات کشور و رأی اعتماد مجدد مردم به نظام است.

کلیدواژه: کاندیدا