تیتر ۲۰

احتمال حمله سایبری به بیمارستان‌های آلمان افزایش یافته است

رئیس آژانس امنیت سایبری آلمان با اشاره به دور کاری و اینترنت محور بودن فعالیت بسیاری از شرکت‌های دارویی طرف قرارداد بیمارستان‌ها، گفت که احتمال انجام حملات سایبری به آنها افزایش یافته است.

کلیدواژه: