تیتر ۲۰

رفتار اروپا منجر به متوقف شدن همکاری میان مسکو و بروکسل شد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی سخنانی با انتقاد تلویحی از اظهارات وزیر خارجه اتریش گفت که این رفتار خصمانه و تحریم ها اروپا بود که منجر به توقف برنامه های مشترک میان بروکسل و مسکو شد.

کلیدواژه: اروپا