تیتر ۲۰

راز تن دادن صهیونیستها به آتش‌بس پس از ۱۱ روز موشکباران مقاومت

بامداد جمعه گذشته، صهیونیستها که نتوانستند حملات موشکی مقاومت فلسطین را متوقف کنند، به آتش بس تن دادند.

کلیدواژه: