تیتر ۲۰

منابع گندم سوریه بار دیگر توسط ارتش آمریکا غارت شد

ارتش ایالات متحده آمریکا در ادامه اقدامات غیرانسانی خود علیه مردم منطقه سیلوهای گندم مردم سوریه را بار دیگر غارت کرد.

کلیدواژه: ارتش سوریه آمریکا