تیتر ۲۰

کومان: فکر نکنم این آخرین بازی من بود

رونالد کومان، سرمربی هلندی بارسلونا مدعی شد تصور می کند فصل بعد هم در این تیم خواهد ماند.

کلیدواژه: