تیتر ۲۰

۱۶ سهمیه المپیک به تکواندوکاران کدام کشورها رسید؟

پرونده رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک با توزیع ۱۶ سهمیه بین تکواندوکاران ۹ کشور آسیایی در اردن بسته شد.

کلیدواژه: