تیتر ۲۰

اسدی در آخرین بازی فصل بهترین شد

رضا اسدی در بازی آخر مرحله گروهی لیگ اتریش به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

کلیدواژه: