تیتر ۲۰

آینده آلگری به زیدان گره خورده است

ممکن است فصل بعد شاهد حضور مکس آلگری؛ سرمربی ایتالیایی روی نیمکت ناپولی باشیم.

کلیدواژه: