تیتر ۲۰

موافقت مشروط بایدن برای دیدار با رهبر کره شمالی

کلیدواژه: کره شمالی بایدن