تیتر ۲۰

بازگشت به زندگی عادی در کاخ سفید (+عکس)

دولت-بایدن'>دولت بایدن به وعده خود مبنی بر واکسینه کردن 100 میلیون نفر از شهروندان آمریکا در 100 روز نخست کاری دولت جامه عمل پوشانده است.

کلیدواژه: کاخ سفید عکس