تیتر ۲۰

خداحافظی داوری که از اولی کان می ترسید! (عکس)

مانوئل گرافو، داور باتجربه و مشهور آلمانی امروز از دنیای قضاوت خداحافظی کرد.

کلیدواژه: عکس