تیتر ۲۰

هابل سیگنالهای فضایی مرموز را رصد کرد

محققان با استفاده از تلسکوپ هابل ۵ موج رادیویی سریع و کهکشان های میزبان آنها را ردیابی کرده اند. همچنین این تلسکوپ از امواج مذکور عکاسی کرده است.

کلیدواژه: