تیتر ۲۰

ایرانسل حامی نخبگان دانشگاهی برای پیشرفت صنعت ارتباطات کشور

معاون منابع انسانی ایرانسل از حمایت ایرانسل برای تسهیل ورود نخبگان دانشگاهی به بازار کار صنعت برق و ارتباطات خبر داد.

کلیدواژه: