تیتر ۲۰

تیم طارمی تحت تحقیقات قضایی در پرتغال/ اتهام: جعل تست‌های کرونا

تیم فوتبال پورتو پرتغال به اتهام جعل تست کرونای یک بازیکن تحت تحقیقات قضایی قرار دارد.

کلیدواژه: کرونا