تیتر ۲۰

پاداش نجومی، انگیزه بزرگ برای المپین ها/ با طلای المپیک توکیو، میلیارد شوید!

وزارت ورزش پاداش قابل توجهی را برای مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی توکیو در نظر گرفته است.

کلیدواژه: