تیتر ۲۰

کونته: اینتر راه موفقیت را یاد گرفته است

آنتونیو کونته معتقد است بازیکنان اینتر پیشرفت کرده و حالا راه رسیدن به پیروزی را می دانند.

کلیدواژه: