تیتر ۲۰

تصویری متفاوت از حال و هوای این ساعات شورای نگهبان

تصویری از انتظار خبرنگاران برای مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان درباره جدیدترین اخبار از بررسی صلاحیت‌ها را مشاهده می کنید.

کلیدواژه: