تیتر ۲۰

سعید جلیلی؛ اسب تروای علی لاریجانی است /آنالیز کمپین های انتخاباتی سعید محمد، سردار دهقان و ....

خراسان نوشت: قهرمان پور گفت: جلیلی اسب تروای علی لاریجانی برای ورود به قلعه رئیسی است .

کلیدواژه: انتخابات