تیتر ۲۰

جهانگیری مناظره امشب با ضرغامی را نپذیرفت؛ "بماند برای بعد"

به نظر می‌رسد ستاد آقای جهانگیری مناظره احتمالی امشب با آقای ضرغامی را منتفی کرده و آن را به هفته‌های بعدی موکول کرده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به شروع تبلیغات تلویزیونی و مناظرات رسمی نامزدها می‌تواند اصل این مباحثه را به حاشیه ببرد.

کلیدواژه: