تیتر ۲۰

فریدون مجلسی: بیچاره آن‌هایی که شغل‌شان نویسندگی است

ایسنا نوشت: فریدون مجلسی می‌گوید: خوشبختانه به شغل شریف بازنشستگی مشغولیم و از قدیم هم کار در حمایت از نوشتن و ترجمه داریم. بیچاره آن‌هایی که شغل‌شان نویسندگی و ترجمه است!

کلیدواژه: مجلس