تیتر ۲۰

محمدعلی نجفی: بزرگترین ضعف در سینما فیلمنامه است

محمدعلی نجفی کارگردان سینما معتقد است که اگر به پژوهش در سینما اهمیت داده نمی‌شود به این دلیل است که اساسا این موضوع در سینما فراموش شده است و متاسفانه فیلمنامه و اثر را بی‌نیاز از پژوهش می‌بینیم.

کلیدواژه: سینما