تیتر ۲۰

شهرستان ادب به‌ دنبال انسان‌های خلاق بوده است

مدیرعامل موسسه شهرستان ادب گفت این‌موسسه طی یک‌دهه که از فعالیتش می‌گذرد، به‌جای این‌که دنبال موضوعات مختلف باشد، دنبال انسان‌هایی پایبند به انقلاب اسلامی و خلاق در ادبیات بوده است.

کلیدواژه: