تیتر ۲۰

رایگان شدن گاز طبیعی برای بیش از ۸ میلیون مشترک

تسنیم نوشت: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گاز طبیعی از دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون برای بیش از ۸ میلیون مشترک رایگان شده است.

کلیدواژه: