تیتر ۲۰

چک‌های برگشتی زیاد شد/ کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۳۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهـد.

کلیدواژه: