تیتر ۲۰

برق چهار سازمان دولتی پرمصرف قطع شد

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: برق چهار سازمان دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف اعلام شده، با ابلاغ قبلی، قطع شد.

کلیدواژه: دولت