تیتر ۲۰

مصوبه افزایش قیمت خودرو اجرایی شد

مهر نوشت: اگرچه خودروسازان به نحوه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعتراض داشتند و نامه نگاری هایی هم با مجلس کردند اما در نهایت امروز یکی از خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرد.

کلیدواژه: