تیتر ۲۰

پرداخت 24 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از شروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، بالغ بر 24500 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های مختلف اشتغالزایی پرداخت کرده است.

کلیدواژه: