تیتر ۲۰

افزایش فوق العاده 16 درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف ها از امروز

پس از افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق همه مشترکان از ابتدای اردیبهشت، از امروز (ابتدای خرداد) تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق 16 درصد دیگر اضافه می شود‌.

کلیدواژه: