تیتر ۲۰

سردار باقری : حمایت از فلسطین و نابودی اسراییل دستورکار دائمی نیروهای مسلح است

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: حمایت از فلسطین و قدرت‌افزایی برای انتفاضه دستور کار دائمی نیروهای مسلح است.

کلیدواژه: