تیتر ۲۰

تولید انبوه واکسن داخلی کرونا تا اوایل شهریور/ تا مهرماه 50 درصد جامعه واکسیناسیون می شوند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: تا مهرماه 50 درصد جامعه واکسیناسیون می شوند.

کلیدواژه: کرونا