تیتر ۲۰

بررسی نکات مهم در گریس کاری

این ماده مخلوطی از روغن و مواد افزودنی ویژه همچنین ماده ای غلیظ کننده است که حالت ژلاتینی دارد تمام موادی که در ساخت گریس بکار می روند از نظر مقدار و کیفیت آن در نوع آن موثر اند حتی مشخصات روغن پایه و فرایند تولید گریس  نیز در کیفیت گریس موثر اند.

کلیدواژه: