تیتر ۲۰

مراکز مجاز استخراج رمز ارز از امروز خاموش شدند

سخنگوی صنعت برق گفت: مراکز مجاز استخراج رمز ارز از امروز با هدف کمک به پیک بار شبکه خاموش می‌شوند.

کلیدواژه: