تیتر ۲۰

مراکز مجاز رمز ارز در زمان پیک مصرف خاموش می‌شوند

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه به منظور تامین برق مشترکان و کمک به جلوگیری از بروز خاموشی، مراکز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف برق از امروز یکم خرداد خاموش می‌شوند، به مشترکان خانگی که به صورت غیرمجاز به استخراج رمز ارز می‌پردازند هشدار داد.

کلیدواژه: