تیتر ۲۰

شرط وزارت صمت برای حمایت از تولید داخل/ محصولات داخلی باید رقابت پذیر باشند

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: سیاست ما در وزارت صمت، در بحث تولید داخل این است که بتوانیم درون گرا باشیم و از توان تولیدی کشور استفاده کنیم؛ به هر حال هر برنامه ای به یک محرک داخلی و یک محرک خارجی نیاز دارد.

کلیدواژه: