تیتر ۲۰

لاریجانی به سعید جلیلی: سرنوشت مردم را به شوخی گرفتی /به عنوان یار کمکی آمدی اما کاندیدای اصلی حاضر است مواضع خطرناک شما را گردن بگیرد؟

لاریجانی در توئیتی خطاب به سعید جلیلی نوشت: شما سرنوشت مردم را به شوخی گرفتید که به عنوان یار کمکی آمدید.

کلیدواژه: کاندیدا