تیتر ۲۰

رئیس ستاد انتخابات پزشکیان مشخص شد

اعتمادآنلاین نوشت: الیاس حضرتی رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان شد.

کلیدواژه: انتخابات