تیتر ۲۰

الیاس حضرتی رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان شد

الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان شد.

کلیدواژه: انتخابات