تیتر ۲۰

سفر به گرای نویسندگی جنگ

احمد دهقان از ١۵ سالگی تا ٢٢ سالگی‌اش را در جنگ گذرانده است. در جنگ نابرابر ایران و عراق مثل خیلی از نوجوانان دوشادوش مردم برای دفاع از سرزمینش کم نگذاشت و زندگی روزمره‌اش را تعطیل کرد و به جبهه‌ها رفت.

کلیدواژه: