تیتر ۲۰

جهانگیری به صداوسیما: دروغ ممنوع!

معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: صدا وسیما طبق روال گذشته تحریف و تخریب را ادامه می‌دهد. دفاع از عملکرد دولت را رییس‌جمهوری و وزرا انجام می‌دهد.

کلیدواژه: