تیتر ۲۰

روحانی:پروتکل‌ها در تبلیغات انتخاباتی مراعات شود /شرایط شکننده است

رئیس جمهور گفت: کم‌کم از موج چهارم این بیماری عبور می‌کنیم و همه استان‌ها از نقطه پیک عبور کرده‌اند و مسیر ما کاهشی است و نقطه قرمز در سطح کشور بسیار محدود است.

کلیدواژه: روحانی انتخابات