تیتر ۲۰

عکس | دیوارنگاره انتخاباتی میدان ولیعصر (عج)

در نزدیکی انتخابات-۱۴۰۰'>انتخابات ۱۴۰۰ دیوارنگاره بزرگ میدان ولیعصر (عج) نیز رنگ و بوی انتخابات به خود گرفت.

کلیدواژه: انتخابات عکس