تیتر ۲۰

مهران مدیری و دراکولایی که فخر می‌فروشد!

روزنامه ایران نوشت: فارغ از اثری که می‌بینیم همین که نام مهران مدیری به‌عنوان کارگردان پای آن اثر باشد کنجکاوی برانگیز است حتی برای کسی که معتقد به افول امپراطوری مدیری در جغرافیای کمدی است.

کلیدواژه: