تیتر ۲۰

بابک خرمدین و سرنوشت محتوم یک اسم به روایت شهرام مکری

ایسنا نوشت: شهرام مکری تعریف می‌کند که چند سال قبل وقتی از پله‌های سالن برج میلاد در جشنواره فجر پایین می‌آمده جوانی جلوی کیانوش عیاری را گرفته و با صدای بلند پرسیده که «خانه پدری» در کجا اتفاق می‌افتد؟ در ایران؟! و حالا وقتی فاجعه «بابک خرمدین» را م...

کلیدواژه: