تیتر ۲۰

تعرفه برق در کدام ساعات دو برابر محاسبه می‌شود؟

مدیرکل روابط بین الملل توانیر در خصوص اینکه مصرف برق در چه ساعاتی دو برابر محاسبه می‌شود، توضیحاتی را ارائه داد.

کلیدواژه: